نبایدهیچ شخصی به هیچ وجه حق محروم کردن دیگری را از امکانات مدنی‌اش، تنها به دلیل اینکه عضو دین یا کلیسای دیگری است، ندارد. تمامی حقوق و امتیازاتی که به عنوان یک انسان یا فرد مقیم به او تعلق دارد، باید برایش حفظ شود. این موضوعات ربطی به دین ندارد. فرد چه مسیحی باشد چه پگان، نباید هیچ‌گونه خشونت یا آسیبی به او برسد. خیر، ما نباید صرفا به اجرای عدالت در چنین معنای محدودی قانع باشیم؛ نیکوکاری، سخاوت و بخشایندگی نیز باید به آن اضافه شوند. این چیزی است که انجیل بدان سفارش می‌کند، منطق به آن حکم می‌کند و مقتضای همبستگی طبیعی و مادرزادی ما است. اگر کسی از مسیر راست منحرف شود این تیره بختی خود او است و آسیبی به شما نمی‌رساند؛ در نتیجه نباید به خاطر کارهایی که از نظر شما او را در زندگی نگون‌بخت خواهد کرد، مجازاتش کنید.

 

"نامه‌ای در باب تساهل مذهبی/ جان لاک/ نسخه دیجیتال/ ص۹"

 

منبع اصلی مطلب : تاریخ نگار
برچسب ها : نباید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : دلبستگی سیصد و دوم