درد دل دوستان گر تو پسندی رواست

هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست

 

بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست

گر تو قدم می‌نهی تا بنهم چشم راست

 

از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست

در همه شهری غریب در همه ملکی گداست

 

با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست

گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست

 

سعدی

منبع اصلی مطلب : تاریخ نگار
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : بیت ۳۳۶